راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله

"دو فصلنامه‌ی تحقیقات انگور و کشمش " با هدف انتشار دستاوردهای علمی ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻧﻮ در زمینه‌ی انگور و فرآورده های آن، مقالات علمی- پژوهشی پژوهشگران را به چاپ می­رساند.

  • محورهای اصلی این مجله عبارتنداز:

ü      به باغی تاکستان ها

ü      اصلاح،بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

ü      فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

ü      تغییر اقلیم و علوم محیطی

ü      علوم اقتصادی،بازاریابی و تجارت

ü      سایر موارد مرتبط با انگور و فرآورده های آن

  • پژوهشگران باید توجه داشته باشند که رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

ü      مقاله باید در قالب گزارش یک پژوهش علمی و مبتنی بر ملاحظات روش‌شناختی جدید تدوین شود.

ü      مقاله­ی تایپ شده در محیط word (2003-2010)با قلمB Zarسایز 12و حداکثر در 15 صفحه(20 سطری) با حاشیه‌ی 5/2 سانتی متر و فاصله‌ی خطوط 1باشد.

ü      در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) به همراه مرتبه علمی، نشانی دقیق (کدپستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی لزوماً نویسنده‌ی مسئول)، محل انجام پژوهش و تاریخ ارسال به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شود ضمن این که صفحه شناسنامه انگلیسی در پایان مقاله آورده شود و عهده ‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود.

ü      فایل مقاله در قالبPDF و Word از طریق سامانه نشریات دانشگاه ملایر ارسال گردد.

  • مقاله شامل موارد زیر باشد:

1. چکیده (چکیده­ی مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و هر کدام حداکثر تا 250 واژه تهیه شود و دارای قسمت‌هایی از قبیل مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها باشد. کلیدواژه‌ها به تعداد 6-3 واژه در پایان چکیده­های فارسی و انگلیسی ذکر شود.

2. مقدمه(بیان مسئله، مبانی نظری و سابقه تحقیق، ضرورت و اهداف).

3. مواد و روشها (جامعه‌ی آماری، اندازه­ی نمونه، روش نمونه برداری و روش‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها).

4. نتایج(جداول، نمودارها و نتایج حاصل از آنالیز آماری داده­ها).

5. بحث و نتیجه­گیری(بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­ها، بیان محدودیت­ها و پیشنهادها).

6.منابع.منابع مورد استفاده در متن مقاله هرجا که لازم است نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته شده و در مورد اصطلاح لاتین، معادل خارجی آن در پاورقی آورده شود و در پایان مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی به صورت زیر تنظیم شود:

  • کتاب (تالیف): نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). (سال انتشار). عنوان(ایتالیک)، نوبت چاپ. محل چاپ، نام ناشر، شماره صفحه.
  • کتاب (ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). (سال انتشار به لاتین). عنوان(ایتالیک). نام و نام خانوادگی مترجم. (سال انتشار به فارسی). نوبت چاپ. محل چاپ، نام ناشر، شماره صفحه.
  • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (ایتالیک)، دوره، شماره، صفحه.
  • سمینار یا کنفرانس:نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). (سال انتشار). عنوان مقاله (ایتالیک). نام سمینار یا کنفرانس، محل برگزاری، شماره صفحه.
  • گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). (سال انتشار). عنوان (پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله ی دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا دانشگاه. شماره صفحه. فقط عنوان ایتالیک شود.

ملاحظات

ü      مقاله­ی ارائه شده باید بر اساس اصول و قواعد جدید زبان فارسی تنظیم شده باشد.

ü      مقاله­ی ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ای ‌چاپ یا به نشریه‌ی دیگر ارسال شده باشد.

ü      ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسؤول مبنی بر عدم ارایه‌ی مقاله به مجلات دیگر به صورت جداگانه الزامی است.

ü      مجله در ویرایش، اصلاح و هم­آهنگ‌سازی اصطلاحات علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.

ü      مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.

ü      مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­ی نویسنده(گان) خواهد بود.

ü      ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریه‌ی مجله خواهد بود.